Rekultywacja Terenu

O Firmie ECOVOX

"Jesteśmy firmą konsultingowo-wykonawczą specjalizującą się w technologiach ochrony środowiska, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju, a zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb i możliwości naszych Klientów.“

Głównym celem spółki jest dbanie o środowisko w pełnym tego słowa znaczeniu, nawiązujemy współpracę z wytwórcami odpadów, rozpoznajemy ich potrzeby oraz możliwości, doradzamy i organizujemy odbiór odpadów oraz przekazujemy je w pewny i bezpieczny sposób do miejsca ich utylizacji, równocześnie dbając by towarzyszyła temu odpowiednia dokumentacja związana z odpadami oraz by pozyskane odpady od naszych klientów zawsze trafiały w miejsca ich przeznaczenia. Działając w tym schemacie zapewniamy wytwórcą odpadów pełen wachlarz usług związanych z problematyką, oraz doradzamy jak najkorzystniej prowadzić gospodarkę odpadami a co za tym idzie nasz wiedza i doświadczenie ma pozytywny wpływ na stan naszego otoczenie i środowiska.

Atutem firmy ECOVOX jest zespół wysokiej klasy specjalistów oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe. Zatrudniamy i współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin, takich jak: geologia i hydrogeologia, geofizyka, inżynieria środowiska, prawo, budownictwo, rolnictwo, chemia.

Wśród naszych pracowników znajdują się biegli z listy wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracach związanych z oceną i rekultywacją środowiska. Oferując nasze usługi dajemy gwarancję Inwestorom na należyte wykonanie prac, zgodnie z obowiązującym prawem.


Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.