Rekultywacja Terenu

nasza Oferta

"ECOVOX zajmuje się kompleksowym, formalno-prawnym przygotowaniem i realizacją inwestycji z dziedziny ochrony środowiska, geologii, rekultywacji terenów i odzysku materiałów budulcowych. Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku.“

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący prace projektowe, rozpoznawcze, kosztorysowe i wykonawcze. Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych oferując indywidualne rozwiązania technologiczne dostosowane do specyfiki obiektu.

Prace realizujemy kompleksowo zaczynając od rozpoznania stanu zanieczyszczenia poprzez wybór metody oczyszczania, opracowanie projektu i realizację procesu.

Posiadamy obiekty do rekultywacji gruntów zanieczyszczonych, które umożliwiają nam ich odbiór oraz ich odzysk bez konieczności wstrzymywania prac budowlanych przez Inwestora.

Współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytację na prowadzenie prac analitycznych gwarantując wyskoki poziom i terminowość świadczonych usług.

Atutem firmy ECOVOX jest zespół wysokiej klasy specjalistów oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe. Zatrudniamy i współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin, takich jak: geologia i hydrogeologia, geofizyka, inżynieria środowiska, prawo, budownictwo, rolnictwo, chemia.

Oferując nasze usługi dajemy gwarancję Inwestorom na należyte wykonanie prac, zgodnie z obowiązującym prawem.

Rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych

Rekultywacja


terenów niekorzystnie przekształconych

Przywracamy wartości użytkowe terenom zniszczonym przez przemysł, zwłaszcza górniczo-hutniczy. Polega ona na właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu, poprawieniu właściwości fizycznych i chemicznych gleby...

Więcej Informacji +

Gospodarka odpadamiodbiór odpadów oraz ich utylizacja u podmiotów posiadających odpowiednie decyzje

Gospodarka odpadami


odbiór odpadów oraz ich utylizacja u podmiotów posiadających odpowiednie decyzje

Odpady odbieramy własnym specjalistycznym transportem. Świadczymy usługi na terenie całego kraju. Jako odbiorca odpadów posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia, zgodne z wymogami ustawy o odpadach

Więcej Informacji +

Sprzedaż kruszywOferowane kruszywa, spełniają wysokie oczekiwania inwestorów.

Sprzedaż kruszyw


Oferowane kruszywa, spełniają wysokie oczekiwania inwestorów.

Składają się z mieszaniny iłowców, mułowców oraz piaskowców i są pełnowartościowym, certyfikowanym materiałem budowlanym.

Więcej Informacji +

WYBURZENIA ROBOTY ZIEMNE, TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

WYBURZENIA


ROBOTY ZIEMNE, TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

Wyburzenia mechaniczne wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Prace rozbiórkowe prowadzone przy użyciu nowoczesnych koparek.

Więcej Informacji +

Opracowanie dokumentacjiwdrażamy projekty dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

Opracowanie dokumentacji


wdrażamy projekty dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

Jako firma od szeregu lat specjalizujemy się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju opracowań, ekspertyz, diagnostyk i projektów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Więcej Informacji +

Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.