Rekultywacja Terenu

Prace Wyburzeniowe

rozbiórki i wyburzenia metodą tradycyjną | demontaż i utylizacja odpadów niebezpiecznych
rozbiórki wraz z cięciem konstrukcji stalowych

"Nasza firma działa w sektorze usług wyburzeniowych i rozbiórkowych. Podejmujemy się zleceń o każdym stopniu trudności, a do potrzeb naszych Klientów podchodzimy z uwzględnieniem ich oczekiwań, kierując się zasadami profesjonalizmu, rzetelności oraz najwyższej dbałości o bezpieczeństwo wszystkich wykonywanych prac.“

W dzisiejszych czasach zagospodarowanie przestrzeni zmienia się bardzo dynamicznie, nie tylko w miejscach o niepełnej zabudowie, ale także w centrach miast i terenach poprzemysłowych. By można było postawić nowe budynki należy najpierw przeprowadzić prace wyburzeniowe na starej tkance urbanistycznej. Nasza firma specjalizuje się w realizacji tego typu zleceń. Wykonujemy roboty rozbiórkowe dla: obiektów kubaturowych - domów, hal, magazynów. Konstrukcji wysokich - kominów fabrycznych, wież basztowych, gaśniczych, ciśnień i wyciągów kopalnianych. Oraz nawierzchni - dróg, chodników, lotnisk. Oferta obejmuje również demontaż elementów stalowych i żelbetowych.

Dysponujemy nowoczesnym, wydajnym i niezawodnym sprzętem, umożliwiającym świadczenie usług na najwyższym poziomie, dzięki któremu podejmiemy się realizacji każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zlecenia. Pracujemy z:koparkami gąsienicowymi i przeładunkowymi, ładowarkami czołowymi, spychaczami gąsienicowymi, prasonożycami, wozidłami przegubowymi, samochodami ciężarowymi, zestawami do cięcia stali i betonu, buldożerami, młotami pneumatycznymi, dźwigami z kulami oraz nożycami hydraulicznymi. Posiadamy również kontenery pozwalające nam na bieżącą segregacje gruzu i oraz mniejszych elementów konstrukcyjnych. Korzystamy z kruszarek oraz z materiałów pochodzących z rozbiórek, dzięki czemu poddajemy różne materiały recyklingowi, a otrzymane w ten sposób kruszywo z powodzeniem wykorzystujemy w dalszych działaniach.

Roboty rozbiórkowe wykonywane są za pomocą różnych metod. Tradycyjnej – stosowanej w przypadku mniejszych obiektów i budynków tradycyjnych. Wykorzystuje się przy niej specjalistyczne, ciężkie sprzęty. Strzałowej – polegającej na obaleniu danej konstrukcji lub jej elementu robotami strzałowymi. Ten rodzaj wyburzania można zastosować przy demontażu budynków prostych, wysokich, wielkośrednicowych i wielkoprzestrzennych, a także stalowych. Prace tego typu są stosunkowo bezpieczne, a ich przeprowadzenie nie trwa długo. Dlatego metoda ta cieszy się ogromną popularnością.

Bezpieczeństwo - nasi pracownicy przeprowadzają demontaż obiektów zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Przed rozpoczęciem prac wykonujemy plan, pozwalający opracować etapy postępowania, tak by usuwanie wybranego elementu nie spowodował nieprzewidzianego zawalenia się innej części obiektu. Następnie budynek zostaje odłączony od sieci gazowej, elektrycznej, wodociągowej, cieplnej i kanalizacyjnej. Prowadzimy niezbędną dokumentację (taką jak program i dziennik robót rozbiórkowych).

Dbamy o to, by w trakcie wyburzania na budowie nie przebywały osoby postronne, nie gromadzimy gruzu w miejscach niedozwolonych (np. na stropach, balkonach czy klatkach schodowych). Podczas realizacji zlecenia nasi pracownicy korzystają z wymaganych środków ochrony indywidualnej.


Pw1
Pw10
Pw2
Pw3
Pw4
Pw5
Pw6
Pw7
Pw8Z myślą o środowisku

Realizujemy inwestycje kluczowe dla środowiska i wizerunku, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne.

Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.